Strona główna

 "Misją Domu Lekarza Seniora jest służenie ludziom starszym, samotnym i chorym, niesienie pomocy każdemu, kto tego potrzebuje oraz zapewnienie mieszkańcom godziwych warunków życia i odpoczynku"


PRACA DLA OPEIKUNA MEDYCZNEGO
Dom Pracownika Służby Zdrowia (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) poszukuje do pracy na etat opiekuna medycznego.
Miejsca pracy:  Warszawa - Wola, ul. Elekcyjna 37

szczegóły (.pdf)


Ogłoszenia:

MINISTER ZDROWIA
ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
siedziba: ul. Wołoska 139, 02-507 Warszawa
link do komunikatu (www)


Dom Lekarza Seniora poszukuje wolontariuszy (.pdf)